Vergoedingen via de zorgverzekering

Zorgverzekeraars en vergoeding van een consult en/of behandeling met medische noodzaak

Extracare werkt samen met alle zorgverzekeraars. U ontvangt dan ook altijd de maximale vergoeding voor de verzekerde zorg mits u een verwijsbrief van uw huisarts heeft.

Afhankelijk van uw verzekeraar en uw polis krijgt u 80 procent van het bedrag via uw zorgverzekeraar vergoed. De eventuele eigen bijdrage kunt u als korting krijgen wanneer u ons de declaratiespecificatie aanlevert binnen de betalingstermijn. Zo krijgt u dus uiteindelijk altijd 100 procent vergoed. Uiteraard kunt u ook kiezen om zelf de kosten voor het consult te betalen, de kosten hiervan zijn te vinden bij “Tarieven”.

Verwijzing van de huisarts

Een eerste consult wordt altijd vergoed door uw zorgverzekering wanneer u door uw huisarts of andere specialist bent verwezen naar ons spreekuur. Tijdens het consult zullen wij met u een behandelplan opstellen en weet u ook of u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voorgestelde behandeling. Na afloop van het behandeltraject ( vaak pas 3 maanden later ) ontvangt u van ons de factuur. Deze factuur kunt u (online) indienen bij uw verzekering. Houdt u er wel rekening mee dat er altijd een eigen risico geldt voor zorgkosten binnen de basisverzekering.

Behandeling wordt vergoed

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de behandeling alleen op basis van een medische indicatie. Dit is het geval indien er sprake is van een atheroomcyste of lipoom.

Behandeling wordt niet vergoed

Er is dan geen medische indicatie. Tijdens het consult doen wij u een behandelvoorstel met bijbehorende prijs. In principe bevat deze prijs alle kosten. Echter, bij iedere behandeling kunnen complicaties optreden. Ook kan de klacht terugkomen of kan de behandeling niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Aanvullende behandelingen (wel of niet noodzakelijk) zijn niet opgenomen in deze prijs.